Wibratory elektromagnetyczne, zasilacze specjalne
Zasilacze, elektrofiltry, automatyka, automatyzacja procesówZasilacze, elektrofiltry, wizualizacja sterowanieOferta :: automatyka, automatyzacja procesówPolityka jakoœci :: automatyka, automatyzacja procesówKontakt :: wizualizacja sterowanie, elektrofiltrySzafy sterownicze, sterowanie maszyn

Zasilacz do wibratorów elektromagnetycznych typu ZW-1

Zasilacz typu ZW-1/230/6
PPPH "Elekor" jest producentem zasilaczy do typoszeregu wibratorów elektromagnetycznych, produkcji OFAMA lub OFAMA Vibra Opole, stanowiących źródło drgań podajników wibracyjnych. Zasilacz przeznaczony jest do włączenia w torze zasilania wibratora elektromagnetycznego pomiędzy linią zasilającą, a zaciskami wibratora. Służy do zamiany sinusoidalnego napięcia sieci na napięcie wyprostowane jednopołówkowo oraz do nastawy prądu płynącego przez wibrator, co stanowi pośrednią metodę nastawy amplitudy jego drgań.


Charakterystyka techniczna

Zasilacze do wibratorów oznaczane są wg następującego kodu:  Jednostka Oznaczenie zasilacza
ZW1/230/2 ZW1/230/4 ZW1/230/6 ZW1/230/20 ZW1/230/18 ZW1/230/32 ZW1/500/20
Numer wykonania   1 2 3 4 5 6 7
Zasilanie Napięcie zasilania V 230 230 230 230 400 400 500
Częstotliwość sieci Hz 50 50 50 50 50 50 50
Pobór prądu A 2,1 4,1 6,1 20,1 18,2 32,2 25,2
Odbiór Zakres napięcia wyjściowego przy obciążeniu wibratorem V do 220 do 220 do 220 do 220 do 370 do 370 do 470
Zakres regulacji kąta fazowego zapłonu tyrystora o 70-177 70-177 70-177 70-177 70-177 70-177 70-177
Znamionowy prąd wyjściowy A 2 4 6 20 18 32 20
Parametry
regulowane/stabilizowane
s - stabilizowana amplituda drgań wibratora
(przez stabilizację indukcyjności wibratora)*
- ograniczenie prądu wyjściowego typu "foldback"
Wymiary mm 300 x 200 x 165 300 x 300 x 200
Stopień ochrony - IP54
Masa kg 6,5 7,8 8,5
Typ współpracującego wibratora   nowp0 nowp1 nowp2 nowp3 nowp4 nowp5 nowp5

*) stabilizacja amplitudy drgań wibratora funkcjonuje w pełnym zakresie przy wysterowaniach mniejszych od pełnego tj. dla kątów zapłonu tyrystora < 177°.


Budowa zasilacza

Zasilacz zmontowany jest w blaszanej obudowie, lakierowanej proszkowo, o stopniu ochrony IP54, z pokrywą zamocowaną na zawiasach i wyposażoną w zamek.

Na pokrywie obudowy umieszczono:
 • łącznik krzywkowy Q1
  (wyłącznik główny o działaniu chwilowo-stałym pełniącym zarazem funkcję przycisku "Start")
 • przycisk sterowniczy S2
  [ Wyłącz ] (czerwony z grzybkiem)
 • amperomierz elektromagnetyczny P1
  [ Prąd wibratora ] (mierzący wartość prądu obciążenia)
 • sygnalizator z diodą LED (czerwoną)
  H1 [ Praca ]
  H2 [ Nastawa miejscowa ]
  H3 [ Nastawa zdalna ]
 • potencjometr R2
  [ nastawa prądu wibratora - wartość zadana I ]
 • potencjometr R4 [ nastawa prądu wibratora - wartość zadana II ]
 • bezpiecznik aparatowy F2z wkładką topikową zabezp. transformator T1
  (po wewnętrznej stronie pokrywy)

We wnętrzu obudowy nad dnem znajduje się główna płyta montażowa,
na której zainstalowane są:
 • bezpiecznik F1
  (bezpiecznik główny)
 • transformator T1
  (zasilający układ sterowania i obwody sygnalizacji)
 • filtr przeciwzakłóceniowy R1-C1
 • listwa zaciskowa X1
  (do połączeń zewnętrznych zasilacza)
 • bocznik prądowy R3
  (tylko w wykonaniu 4)
 • płytka montażowa z elektronicznym układem sterowania
  wraz z zainstalowanym na radiatorze tyrystorem V1ochronnikiem warystorowym F3 (w wykonaniu 1 ÷ 3) przy czym dla wykonań na napięcie zasilania 400 i 500 V układ sterowania został rozbudowany o dodatkową płytkę z przetwornikiem prądu

W wykonaniach 4 i 7 tyrystor, w postaci jednoelementowego bloku elektroizolowanego, przymocowany jest przez otwór w dnie obudowy do radiatora umieszczonego na zewnątrz obudowy.

Elektroniczny układ sterujący, zmontowany na dwustronnym obwodzie drukowanym połączony jest z pozostałymi aparatami poprzez 5-zaciskową listwę połączeniową oraz 25-stykowe złącze szufladowe.


Warunki realizacji zamówień

Zamówienia realizowane są w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia zamówienia. Do każdego zasilacza dołączana jest dokumentacja techniczno ruchowa, zawierająca szczegółowy opis funkcji, budowy oraz dane techniczne. Każdy zasilacz otrzymuje też świadectwo kontroli jakości, deklarację zgodności i kartę gwarancyjną.

Uwaga: na życzenie klienta realizowane są wykonania specjalne o innych parametrach i rozbudowanym układzie sterowania w stosunku do wykonania standardowego.


powrót do oferty
Oferta : Elektrofiltr, elektrofiltry, wibratory elektromagnetyczne, automatyka, automatyzacja procesów copyright © 2003 Elekor - wszystkie prawa zastrzeżoneopracowanie: WizjaNet®